Информация за избрания обект :Виж цялата снимка
Виж още снимки
 
 

 
Име:   Каменни гъби
Категория:   Скални образувания
Регион:   Южна част, Родопи
Местоположение:    До село Бели пласт, между Хасково и Кърджали
Обявен за:   Природна забележителност , 13. 05. 1974 г.   с площ 5ха
Туристически обект   
  
Описание:
Няколко скални образувания с ясни форми на големи гъби. Те са много красив скален феномен. Имат хармонични пропорции, което създава илюзия за истински гъби. Те са почти еднакви размери - височина около 2,5 м, колкото е и дебелината на пластовете, от които са се образували. Гъбите са се формирали едновременно в два слоя на туфите с различни механични свойства. Долният, в който са "пънчетата" на "гъбите" е по-слаб и има розов цвят, който се дължи на минерала монтморилонит. Горният пласт, от който са образувани "гуглите", е от зеленикави туфи. Главен "скулптор " за формирането им е дъжда, а негови активни помощници са слънцето, ветровете и студовете.